Westerheem      koe in de wei lekker mals gras landbouwdag
jongvee nog meer beesten terug
Ons Vee

lekker in de wei Het belangrijkste op de boerderij zijn natuurlijk de melkkoeien. We hebben een melkquotum van 445.000 kg melk en dat melken we vol met ongeveer 55 melkkoeien.

De melkproductie per koe ligt op het moment gemiddeld op:

 8500 kg melk met 4.34 % vet en 3.61 % eiwit
Gemiddelde leeftijd van onze koeien is 4 jaar en 8 maanden.
Al onze koeien zijn van het ras HF.

Fokkerij.
Onze koeien worden al vele jaren drachtig gemaakt door middel van KI ( kunstmatige inseminatie ).
Zo kunnen we veel verschillende fokstieren gebruiken om een productieve koe te fokken die lang mee gaat.
Melkproductie hoeft van ons niet hoger, we hebben liever dat de koe een jaartje langer mee gaat.
Sinds december 2002 maken we gebruik van het GMS paringsprogramma van de firma Heemskerk.
Deze zoekt voor ons de goede stier/koe combinaties, en zorgt er ook voor dat inteelt niet voorkomt.
Na het volgen van een inseminatiecursus, insemineert Anton de koeien 
sinds april 2003 zelf .
We hebben zelf een stikstofvat staan voor de opslag van rietjes met diepvriessperma.
Het voordeel hiervan is dat we van verschillende leveranciers stieren kunnen gebruiken.

koeien naar buiten De koe in de wei
Ongeveer half april ( afhankelijk van het weer ) is het voor de koeien feest.
Ze mogen dan voor het eerst weer naar buiten, en dat gaat vaak met een hoop gespring en geren .
Toch mogen de koeien in het begin niet te lang naar buiten want de magen van de koe moeten rustig wennen aan het korte malse gras.

koeien in de wei 6 koeien in de wei
koeien over de weg
 
Het land aan de andere kant van de Westerweg wordt eerst een of twee maal gemaaid, en vanaf half juni gaan de koeien overdag over de weg , s'nachts lopen ze dan achter de stal op de huiskavel.
Afhankelijk van het weer lopen de koeien buiten tot eind oktober en dan begint de stalperiode.

Ook de overgang van weide periode naar stalperiode gaat heel geleidelijk.
Eerst moeten ze alleen s'nachts binnen blijven , en na een week of 3 zijn ze dag en nacht binnen .
De hele zomer krijgen de koeien maiskuil bijgevoerd in de stal, en in de loop van augustus krijgen ze ook graskuil bijgevoerd.
Want het gras wat in augustus en september groeit, is niet voedzaam genoeg voor de koeien.
Zodra de koeien dag en nacht binnen zijn krijgen ze 1 maal per dag graskuil ( eerste snede ) , maiskuil , mineralen en eventueel aardappels en soja.


Het individueel krachtvoer advies voor alle koeien die we melken wordt door de voerleverancier Koenis voor ons berekend, dit gebeurt elke maand na de melkcontrole uitslag.

Ze krijgen hun krachtvoer in kleine porties via de krachtvoerbox ( zie foto hiernaast ) verdeeld over de dag.
De koeien worden in de krachtvoerbox herkend door de transponder die aan de halsband van iedere koe
hangt.
We hebben in het kantoor de krachtvoeradviezen van iedere koe ingevoerd in de krachtvoercomputer .
Hier kunnen we ook controleren of ze inderdaad hun porties hebben opgehaald .

krachtvoercomputer

koeien voeren De aardappelen , maiskuil en graskuil worden met een  blokkendoseerwagen voor het voerhek verdeeld.
De soja en mineralen moeten er met de hand overheen worden gestrooid.
(Op deze foto is goed de nieuwe nok met lichtstraat te zien.)

Als de koeien weer op stal komen worden ze geschoren, zo blijft er minder vuil in de vacht hangen en ze kunnen hun lichaamswarmte beter kwijt. De koeien kunnen sinds oktober 2007 onder de massage borstel die we in de stal hebben hangen., zo blijven ze nog schoner.

Wij bekappen de koeien ( klauwen) 2 maal per jaar, bij droogzetten en na 3 a 4 maanden na het afkalven. (zie foto ).
Dit doet Anton zelf .

Klik hier op het filmpje van de borstel te kunnen zien.


bekappen

melken We melken de koeien 2 keer per dag
( 7.00 s'morgens en 18.00  s 'avonds) , in een 2 x 7 visgraat melkstal (Manus).
Een melkbeurt inclusief schoonmaken, duurt 2 uur.

In december 2005 hebben we zelf een opdrijfhek gemaakt.
Vanuit de melkstal wordt deze bediend met een rondgaand touw.
Op de draden van het opdrijfhek staat "schrik ", zo kunnen we de koeien naar de melkstal drijven, zonder dat we iedere keer zelf de melkput uit hoeven.
Het melken verloopt nu veel rustiger en sneller.
Na het melken draaien we aan de slinger en rollen daarmee de draden op, zo lopen de koeien er gewoon onderdoor.
opdrijfhek

terug

horizon