Westerheem     orgidee eendennest langs slootkant gemaaid gras
terug
Natuur en landschap

nestje omleggen
Agrarische natuurbeheer is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf.
We werken dagelijks met de natuur en daar willen we zuinig op zijn.
Dat begint in april - mei met het zoeken van de weidevogelnesten.
Dit doen we in samenwerking met Agrarische natuurvereniging "De Lieuw", en de vrijwilligers van de vogelwerkgroep Texel.
De nesten worden gemarkeerd door stokjes, zodat we er omheen kunnen maaien.Op het maisland wordt het nest verplaatst .

In 2010 is het natuurbeheer van de provicie Noord Holland veranderd. Naast het "redden" van de legsels gaat het ook meer over het groot worden van jonge vogeltjes.
Dit proberen ze met mozaiekbeheer.
Dus niet een heel gebied in een keer kaal maaien, maar in stappen, met een tussenpauze van een week . 
nestje

Op het bouwland ( maisland) aan de watermolen weg komen de meeste nesten voor. De lieuw ( = scholekster) en kievit komen het vaakst voor. Een grutto of eende nest is al een beetje zeldzamer. En afgelopen jaar hadden we een tuureluurs nest, wat behoorlijk zeldzaam is.

Ook veel andere vogels zijn te vinden bij ons in de landerijen, Texel heet niet voor niets het vogeleiland.

lepelaar aalscholver reiger
Lepelaar Aalscholver Reiger

slootkant slootkant

Op ons bedrijf proberen we de slootkanten met bemesten en beweiden ( afrastering langs slootkant ) te ontzien.
Zo ontstaat er "voedselarme" grond wat een gevarieerde vegetatie bevordert.
We hebben zoetwater in de sloten.

Soorten planten die bij ons voorkomen zijn : Knol boterbloem, blaartrekkende boterbloem, scherpe boterbloem, hazezegge, kamgras, pinksterbloem, reukgras, moerasrolklaver, gewone rolklaver, zompe rus, tormatil, veldlathyrus, moerasvergeetmenietje, vogelwikke, kleine watereppe, zwanebloem en de gevlekte orchis.
Ook ongenode gasten zitten op ons land .( grauwe gans)
Daar zijn we niet blij mee want die kunnen veel schade veroorzaken .
In een natte periode vertrappen ze alles , vooral als ze met heel veel tegelijk komen.
Bovendien vreten ze veel gras en verstoren ze met hun massale komst de weide vogels. Ook door de uitwerpselen die heel zuur zijn geven ze schade aan het gras. Een koe laat gras wat zuur is staan.
grauwe ganzen

schapenboet boet
Op het erf staat een oude schapenboet, deze is best bijzonder want het is een van de grootste van Texel ( foto links) met een dubbel vierkant.

De foto rechts is een oud boetje wat midden in het land staat, het is eigenlijk een variatie op een schapenboet.

tuunwal nu tuunwal
Ook tuunwallen zijn een typische Texelse afscheiding, met de aanleg van het fietspad langs de westerweg , hebben we een nieuwe tuunwal laten aanleggen als erfafscheiding
( foto links).
Rechts zie je een foto van de tuunwal zoals hij er nu uit ziet.


Terug

horizon